Inasayama Kanko Hotel

095-861-4155Int'l +81-95-861-4155
Language

 

หน้าอาหาร

อาหารหลากหลายที่สามารถสัมผัสได้ถึงวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่ใช้วัตถุดิบตามฤดูกาลของนางาซากิ

อาหารชุดไคเซคิของโรงแรมอินาสะยามะคังโคถูกจัดวางอย่างสวยงาม เป็นอาหารที่ใช้วัตถุดิบตามฤดูกาลของท้องถิ่นนางาซากิ และสามารถรับประทานอาหารท้องถิ่นที่รับประทานได้เฉพาะที่นี่เท่านั้น เวลาที่มาท่องเที่ยวนางาซากิ ขอเชิญให้มาลองรับประทานอาหารของโรงแรมอินาสะยามะคังโคที่สามารถสัมผัสประสบการณ์วัฒนธรรมญี่ปุ่นได้

* เป็นอาหารที่จัดเป็นคอร์ส กรณีที่พักเกินสองคืนสามารถเปลี่ยนรายการอาหารได้ แต่มีบางกรณีที่ไม่สามารถจัดให้ตามที่ต้องการได้ กรณีกลุ่มตั้งแต่ 40 คนขึ้นไป เนื่องจากสามารถแนะนำอาหารดั้งเดิมนางาซากิ (*อาหารชุดชิปโปกุ) หรืออาหารสไตล์บุฟเฟ่ต์ให้ได้ ขอให้กรุณาสอบถาม

*อาหารชุดชิปโปกุ
* อาหารชุดชิปโปกุเป็นอาหารชุดงานเลี้ยงที่ถูกดัดแปลงมาจากอาหารจีนและอาหารยุโรปตะวันตก โดยมีถิ่นกำเนิดมาจากนางาซากิประเทศญี่ปุ่น และเป็นอาหารชุดที่ถูกจัดวางมาในจานใหญ่ๆบนโต๊ะอาหารกลม
* รูปถ่ายของอาหารที่ลงในเว็บไซต์นี้ อาจจะไม่เหมือนจริง อาหารอาจจะแตกต่างในเวลาที่เข้ามาพัก

แนะนำสถานที่รับประทานอาหาร

แนะนำอาหารเช้า

เป็นบุฟเฟต์อาหารเช้าแบบตะวันตก หรือเมนูชุดอาหารแบบญี่ปุ่นและตะวันตก

เวลา
7:00 – 21:00 น.
สถานที่
ห้องอาหาร "ชินดะเท" ชั้น 1 อาคารหลัก